Het werken met acupunctuur vereist een hoge mate van zorgvuldig werken om de veiligheid van u als patiënt te kunnen garanderen. U wilt immers niet bang hoeven zijn voor besmettingen omdat er met naalden wordt gewerkt. Ook wilt u met zekerheid weten dat uw privégegevens en uw persoonlijke verhaal bij mij veilig zijn.

Lidmaatschap ZHONG
Daarom ben ik, met mijn praktijk, lid van de beroepsverenging ZHONG. ZHONG is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten in Nederland. ZHONG staat garant voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van Traditional Chinese Medicine therapeuten (TCM). ZHONG waarborgt een hoge kwaliteit en de juiste uitoefening van het vakgebied acupunctuur. Daarnaast garandeert ZHONG volledige privacy van de cliënten en stelt zij strenge hygiëne-eisen aan de behandelingen.

Zo dient er gewerkt te worden met wegwerpnaaldjes die slechts eenmalig worden gebruik. Hierdoor is besmetting onmogelijk. Daarnaast ben ik gehouden aan allerlei regels over dossiervoering, zodat uw gegevens nooit per ongeluk op straat kunnen komen te liggen. Bovendien mag ik onder geen enkele voorwaarde, zonder uw nadrukkelijke toestemming, uw gegevens of informatie over uw behandeling aan derden verstrekken. En als lid van ZHONG wordt met regelmaat mijn deskundigheid gecontroleerd en ben ik verplicht mij jaarlijks bij te scholen om die kwaliteit te blijven waarborgen.

Koepel Alternatieve Behandelwijzen – (Klachten)
Koepel KAB is een koepelorganisatie waarbij verschillende verenigingen, dus ook ZHONG, zijn aangesloten. De koepel KAB waarborgt kwaliteit bij haar aangesloten therapeuten. Alle behandelaars die aangesloten bij de KAB voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor zorgaanbieders (Wkkgz) en aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen. KAB vertegenwoordigt haar leden in alle contacten naar verzekeraars, overheid en andere instanties. KAB heeft tevens een klachtencommissie. Uiteraard hoop ik die nooit nodig te hebben. Maar mocht u niet tevreden zijn over mijn begeleiding en wij komen er samen niet uit, dan kunt u bij KAB terecht.