Intake

€57,50

De intake met eerste behandeling duurt 1 tot 1½ uur.

Vervolg

€57,50

Een vervolgbehandeling duurt ¾ tot 1 uur.

Kinderen

€37,50

Een behandeling voor kinderen/verkorte behandeling duurt ½ uur.Betaling

U krijgt een factuur mee of deze wordt u toegestuurd. U kunt contant of op rekening betalen. De factuur dient u voor vergoeding zelf bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Om uw factuur voor uw zorgverzekering volledig te maken, zijn naast uw NAW-gegevens, de naam van uw zorgverzekeraar en uw polisnummer nodig.Vergoeding zorgverzekering

Voordat u aanspraak maakt op vergoeding en facturen naar uw zorgverzekeraar stuurt, is het belangrijk om eerst te controleren in hoeverre uw aanvullende pakket acupunctuur dekt. Er kunnen voorwaarden en limieten rondom de vergoeding van toepassing zijn. Zo moet de acupuncturist, waar u onder behandeling gaat, voldoen aan kwaliteitseisen die worden opgelegd door beroepsverenigingen binnen de acupunctuur.

Acupunctuur Arcen “Wú Wéi” is aangesloten bij beroepsvereniging ZHONG, ofwel de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (NVTGC) en het KAB (Klachtencommissie alternatieve behandelwijze). Bij de KAB kunt u met uw klachten terecht. De beroepsvereniging ZHONG wordt door de meeste zorgverzekeraars erkend.

Via onderstaande zorgwijzer kunt u opzoeken of uw behandeling bij uw eigen zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking komt.

Zorgwijzer


Goed om te weten:
  • Vergoedingen gaan vanuit de Aanvullende Verzekering en gaan niet ten koste van het Verplichte Eigen Risico
  • Verwijzing door een (huis)arts is niet nodig