Acupunctuur is een effectieve alternatieve geneeswijze, waarbij geen medicatie of andere middelen worden toegediend aan het lichaam. In acupunctuur wordt gebruik gemaakt van kleine naaldjes, die geplaatst worden op specifieke punten op het lichaam. Deze punten zijn verdeeld over zgn. meridianen die over het hele lichaam lopen. De meridianen komen overeen met de verschillende organen in ons lichaam.

Met naaldjes kan de acupuncturist de verschillende lichaamsenergieën reguleren, om zo bijvoorbeeld meer energie naar de locatie van de klacht te sturen of om het algehele energieniveau te verhogen. Acupunctuur is erop gericht om de balans in uw energiehuishouding te herstellen, zodat lichaam en geest worden gestimuleerd zichzelf te genezen.


Yin en Yang – een onafscheidelijk duo

U heeft vast wel eens gehoord van Yin en Yang. Volgens de Chinese overlevering is de wereld uit twee oerkrachten ontstaan. Oerkracht Yin (zwart) staat voor duisternis, koude, het statische, passiviteit, rust, het vrouwelijke. Yang (wit) staat voor warmte, licht, kracht, dynamiek, het mannelijke. Onze gevoelens, gedachten en lichamelijke conditie zijn allemaal het resultaat van de wisselwerking tussen deze twee krachten. Yin en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan: ze vormen als het ware een tweeëenheid.

Alle levende organismen hebben deze twee oerkrachten in zich, dus ook de mens. Voor een gezond functioneren van de mens is het belangrijk dat Yin en Yang harmonieus met elkaar samenwerken. Maar soms raken ze wat uit balans en gaan we ons onprettig of zelfs ziek voelen. Acupunctuur, Guasha, Moxa en Cupping is erop gericht om de balans tussen Yin en Yang te herstellen.