De letterlijke betekenis van Wú Wéi luidt: “niet handelen tegen de aard der dingen in”. Wú Wéi is een grondstelling in het taoïsme dat een begrip inhoudt van weten wanneer wel te handelen (m.a.w. actief op te treden) en wanneer niet te handelen.

Het natuurlijke zijn van de dingen

Het is een Universele wet…, als je ergens tegen duwt, gaat het terugduwen. Als je dingen forceert, krijg je het niet gedaan. Als je te hard werkt, kun je niet lekker slapen. Het lijkt soms wel alsof de dingen pas naar je toekomen als je ze loslaat. Dat is Wú Wéi.

Loslaten. Accepteren dat dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Zonder moeite handelen, omdat je meegaat met de stroom van het leven. Geen verzet, maar acceptatie. Dit staat tegenover de huidige westerse maatschappij waarin het doen altijd voorrang krijgt.

 Tarieven en vergoeding